Afbeelding
Foto: Chris Smits

Drie lintjes bij de Bessembienders

Video Familieberichten VIDEO

Drie inwoners van Siebengewald ontvangen op zondag 30 januari een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Manon Pelzer van Gemeente Bergen. De uitreiking vindt plaats tijdens het jaarontbijt van het bestuur van Carnavalsvereniging De Bessembienders, om 11 uur bij Feesterij ’t Vertier in Afferden. 

Paul Jans, Pascal Kolorz en Nastasja Cornelissen-Kolorz ontvangen zondag een Koninklijke Onderscheiding. Zij worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 


Paul Jans
Paul Jans is de eigenaar van Jans Tentenverhuur. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege de volgende vrijwillige activiteiten:
1977-heden: vrijwilliger bij de jeugdclub Jong Nederland in Siebengewald. Paul is lid van de jubileumcommissie en van een cabaretduo tijdens de jaarlijkse pronkzitting. Hij draagt zorg voor allerlei facilitaire zaken.
1979-heden: vrijwilliger bij de Fanfare Drumband Eendracht in Siebengewald. Paul is lid van de jubileumcommissie en verricht hand- en spandiensten.
1992-heden: interim-voorzitter en bestuurslid van Carnavalsvereniging De Bessembienders in Siebengewald. Sinds 2009 fungeert Paul ook als vorst en verantwoordelijke voor de Raad van Elf. Hij beheert het archief en netwerkt met de andere lokale verenigingen.
2001-heden: vrijwilliger bij de Auto Sport Unie Zuid, de overkoepelende organisatie van tien autocrossclubs in Noord-Limburg en Brabant. Paul fungeert als official tijdens de wedstrijden, keurmeester, starter en vlagger.
2007-heden: bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Sjorpöl Jeugdcarnaval in Siebengewald. Paul organiseert het jeugdcarnaval en ondersteunt bij de activiteiten.
2016-heden: mede-initiator van en vrijwilliger bij het muzikale evenement Siebengewalds Treffen. Hij zorgt voor de tenten en het podium vanuit zijn bedrijf, werft sponsors, draagt zorg voor de pr en voor de presentatie van het festival. 2019-heden: medeoprichter van en vrijwilliger bij de Stichting Kermis Siebengewald. Paul is medeverantwoordelijk voor de facilitaire zaken op het feestterrein en de communicatie met de leveranciers en bands.


Chris Smits

Pascal Kolorz
Pascal Kolorz is de eigenaar van Administratiekantoor Uniq in Siebengewald. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege de volgende vrijwillige activiteiten:
1991-heden: penningmeester van de biljartvereniging De Vrolijke Stoters in Siebengewald.
2000-2014: vrijwilliger bij de Stichting Beachparty Siebengewald. Deze stichting organiseerde jaarlijks een feestweek voor de jeugd. Pascal fungeerde als lid van de financiële commissie.
2006-heden: penningmeester van Carnavalsvereniging De Bessembienders in Siebengewald. Hij reorganiseerde de financiën en voerde alle benodigde structuren in.
2015-heden: penningmeester van het jaarlijkse carnavalsfeestweekend Bienders Bejèn. Pascal draagt zorg voor de financiële afhandeling van alle activiteiten.


Chris Smits

Nastasja Cornelissen-Kolorz
Nastasja Cornelissen-Kolorz is lid van de Raad van Bestuur bij VieCurie Medisch Centrum NoordLimburg. Ze ontvangt de onderscheiding vanwege de volgende vrijwillige activiteiten:
2003-2014: vrijwilliger bij de Stichting Beachparty Siebengewald. Deze stichting organiseerde jaarlijks een feestweek voor de jeugd. Natasja ondersteunde bij de bar, in de bediening en bij de kinderactiviteiten.
2005-2020: vrijwilliger bij de Stichting Internationale Jaarmarkt in Siebengewald/Hülm. Ze ondersteunde bij het secretariaat, de voorbereidingen en de vertegenwoordiging van de deelnemende verenigingen.
2008-2014: lid van de ledenraad bij de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen.
2009-2018: voorzitter van Carnavalsvereniging De Bessembienders in Siebengewald. Natasja bouwde de vereniging uit en ging nieuwe samenwerkingen aan. Zij initieerde de jaarlijkse carnavalsmiddag voor senioren en bracht overzicht en structuur in de vereniging.
2010-2017: voorzitter van de commissie sleuteluitreiking gemeente Bergen. Ze organiseerde het jaarlijkse evenement rondom de sleuteloverdracht tijdens de carnaval.
2011-2013: vrijwilliger bij de VVD in Bergen. Natasja fungeerde als commissielid algemeen bestuurlijke zaken en was van april tot juni 2011 raadslid toen zij een collega verving wegens zwangerschapsverlof.
2012-heden: vrijwilliger bij de KBO Siebengewald. Natasja initieerde en organiseerde (tot 2018) de jaarlijkse carnavalsmiddag voor senioren. Tegenwoordig ondersteunt zij tijdens het evenement. 2015-heden: initiator en voorzitter van het jaarlijkse carnavalsfeestweekend Bienders Bejèn. Ze organiseert mede de activiteiten voor de kinderen en dorpsbewoners, zoals een discoshow, een dorpsbrunch en de verkiezing tot ‘Biender van het jaar’.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT