Afbeelding
Foto: eigen

VIDEO - Update Energielandgoed Wells Meer

Video Duurzame energie Politiek VIDEO

Energielandgoed Wells Meer heeft voor de aanleg van het eerste deel van het zonproject een SDE++ subsidie ontvangen. Hoewel deze SDE subsidieronde zwaar was overtekend isde door het Energielandgoed aangevraagde subsidie geheel toegekend conform aanvraag.


Dit eerste deel van het Energielandgoed Wells Meer betreft de aanleg van een circa 1 hectare grootveld met ca. 2000 panelen. Deze zogenaamde showcase is nog gering van omvang en dient in eerste instantie om ervaring op te doen voorafgaand aan de uiteindelijke realisatie van het energieland goed. Voor dit eerste deel van het energielandgoed wordt gebruik gemaakt van de nog beschikbare capaciteit op het regionale elektriciteitsnet. Met de volledige realisatie van het landgoed kan naar verwachting vanaf 2025 worden begonnen.

Het plan is om te starten met de bouw in het vierde kwartaal van 2022. Hiermee wordt het Energielandgoed voor het eerst ook voor het publiek zichtbaar. 

Subsidies van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) hebben als doel om ontwikkeling en realisatie van projecten waarmee duurzame energie wordt opgewekt te stimuleren. Met de SDE++subsidie ontvangt degene die energie produceert subsidie voor de duurzame energie die wordt opgewekt. De subsidie zorgt dat projecten ook op langere termijn rendabel zijn voor initiatiefnemers en financiers. 

Energielandgoed Wells Meer
Energielandgoed Wells Meer omvat een gebied van ruim 400 hectare in de gemeente Bergen. Dit gebied zal worden her ontwikkeld tot een Energielandgoed voor de opwek van duurzame energie door middel van zonnevelden en windturbines. Naast het opwekken van duurzame energie is er ook plek voor recreatie, educatie en innovatie. Het Energielandgoed wil onder andere gelegenheid scheppen voor innovatie op het gebied van toepassing van landbouw in combinatie met duurzame energie en energieopslag. Het Energielandgoed draagt bij aan de regionale en landelijke doelstellingen voor het duurzaam opwekken van energie.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT