Kermis Aijen 2019
Kermis Aijen 2019 Foto:Kermis Aijen 2019

Waar wel en waar geen Kermis

Algemeen Maatschappelijke discussie

De gemeente Bergen heeft na lang beraad en intensief overleg met de dorpsraden het volgende voorstel ter goedkeuring bij de veiligheidsregio voorgelegd. 

De kermissen in Afferden, Siebengewald, Well en Wellerlooi kunnen onder strikte voorwaarden doorgaan. Er moeten duidelijke looplijnen zijn en voldoende ruimte om de anderhalve-meter-regel te kunnen hanteren. Dit kan ook betekenen dat er misschien wel minder attracties zullen staan. Ook zullen ouders niet zij aan zij opeengepakt bij de draaimolen hun kinderen kunnen toezwaaien en in de gaten houden. 

Burgemeester Pelzer geeft aan dat de Veiligheidsregio de regie heeft en dat hun advies dwingend is. “Dat is ook de reden dat we iets langer over het vergunningstraject hebben gedaan. We wilden het aan de voorkant goed geregeld hebben om teleurstellingen te voorkomen”, aldus de burgemeester.

Aijen en Bergen
In overleg met kermisexploitant Verstappen is besloten om de kermissen van Aijen en Bergen dit jaar niet door te laten gaan. Verstappen heeft aangegeven dat deze twee dorpen verliesposten zijn en door de corona-ellende het bedrijf dit niet kan dragen. Hij vreest zelfs voor een mogelijk faillissement. De gemeente heeft daarom ingestemd om de exploitant hierin vrij te stellen en van zijn contractuele verplichtingen te ontslaan. In september gaat de gemeente met Verstappen aan tafel voor een eventueel nieuw langlopend contract. 

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT