Afbeelding
Foto: Gemeente Gennep

Informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling Maaskemp

Algemeen Hoog water - LOB - Dijken Maatschappelijke discussie Natuur Ondernemers

Gennep | Op maandagavond 20 maart organiseert de gemeente Gennep een raadsinformatiebijeenkomst over de Maaskemp: de uiterwaarden van de Maas. In het coalitieakkoord heeft de gemeenteraad vastgelegd aan de slag te willen gaan met ontwikkeling van dit gebied, dat globaal tussen de brug naar Oeffelt (N264), de Maas, het Genneper Huys en de N271 gelegen is. Met deze gebiedsontwikkeling komen ambities op het vlak van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie samen.

Teunesen Zand en Grint B.V. bezit gronden in dit gebied. Als belanghebbende partij hebben zij het verzoek ingediend een dialoog op te starten over de gebiedsontwikkeling van de Maaskemp. Het college van B&W heeft op 17 januari 2023 een positieve grondhouding ingenomen, maar wil eerst weten hoe de gemeenteraad hier tegenaan kijkt. Daarom wordt er op maandag 20 maart van 20.00 tot 22.00 uur deze informatiebijeenkomst georganiseerd. Na een inleiding door de wethouder geeft Teunesen een presentatie over het gebied. Vervolgens wordt aan thematafels in gesprek gegaan over ambities, kansen en bedreigingen voor het gebied. Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn welkom om hierbij aan te sluiten.

Meer informatie en aanmelden
Om een inschatting te maken van de opkomst vragen we belangstellenden zich aan te melden voor deze bijeenkomst. Dat kan tot maandag 20 maart 9.00 uur. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.gennep.nl/maaskemp. Ook kunt u de bijeenkomst live volgen via de website van de gemeente Gennep.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT