Afbeelding
Foto: Chris Smits

Verplichte publicaties gemeente Bergen

Openbare publicatie Politiek

Nieuw Bergen | Hieronder zijn de Verplichte Publicaties van de gemeente Bergen week 50 - 2022 voor u op een rijtje gezet.  

Omgevingsvergunning

Ingediend, reguliere procedure
• Bergen, Burgemeester Douvenstraat 22, verbouw woning
• Bergen, De Flammert 1039, oprichten tijdelijke noodopvang asielzoekers
• Bergen, Lindenlaan ong., aanleg tijdelijk werkterrein dijkversterking
• Bergen, Siebengewaldseweg 101, plaatsen zonnepanelen als grondopstelling
• Bergen, Murseltseweg 45, verhoging goot/nok
• Bergen, Murseltseweg 47, verhoging goot/nok
• Well, ’t Leuken 16c, oprichten schuilstal
• Wellerlooi, Heerenvenweg 1, plaatsen pui in woning
• Wellerlooi, Venweg 3, oprichten bijgebouw

Ingediend, sloopmelding
• Afferden, Dorpsstraat 54, gedeeltelijk slopen van onderdelen van een pand
• Bergen, Burgemeester Douvenstraat 22, slopen aanbouw woning
• Well, St. Vitusstraat 37, verwijderen asbesthoudend materiaal

Algemene wet bestuursrecht
• Burgemeester en wethouders hebben mandaat verleend aan het college van B&W van de gemeente Venlo, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat en ondertekeningsmandaat, voor de uitvoering van de Subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2023 Noord-Limburg.

Wet ruimtelijke ordening
• Well, ontwerp bestemmingsplan ‘Brouwerstraat 12’. Dit bestemmingsplan regelt het vervallen van één bouwkavel (ter inzage van 15-12-2022 t/m 25-01-2023)

Meer informatie over deze bekendmakingen
De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op https://www.bergen.nl/regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact op met het Klant Contact Centrum.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT