Afbeelding
Foto: WML

Dijkversterking Nieuw Bergen: werkzaamheden in 2024

Openbare publicatie Hoog water - LOB - Dijken Maatschappelijke discussie

Nieuw Bergen | Afgelopen jaar is Waterschap Limburg samen met Dijkzone Alliantie druk bezig geweest met het verder uitwerken van het ontwerp van de dijk aan de Lindenlaan in Nieuw Bergen. Ze hebben onder andere intensieve gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden. Nu zijn ze bezig met de laatste ontwerpslag zodat de werkzaamheden in het voorjaar van 2024 kunnen starten.

Kappen bomen en houtopstand
Voor de dijkversterking worden begin 2024 bomen en houtopstand gekapt. De bomen en houtopstand moeten worden verwijderd om het werk uit te kunnen voeren. Of omdat ze een risico vormen voor de kwaliteit en stabiliteit van de dijk. In februari en maart wordt het grootste gedeelte van de compensatie aangeplant. Decompensatie bestaat uit verschillende bomen en bosplantsoen.

Vleermuisscherm
Met de kap van enkele bomen en houtopstand wordt een huidige vliegroute van vleermuizen verbroken. Dit wordt opgelost met een scherm tussen de bomen en houtopstand die blijven staan. Hiermee kunnen de vleermuizen navigeren op de manier zoals ze gewend zijn.

Digitale nieuwsbrief
Wilt u regelmatig informatie ontvangen over de werkzaamheden? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van Waterschap Limburg. Dat kan via www.waterschaplimburg.nl onder actueel, aanmeldpagina nieuwsbrieven.

Meer informatie
Wilt u meer lezen over de dijkversterking in Nieuw Bergen? Kijk dan op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-nieuw-bergen. Daar staat ook een planning van de werkzaamheden.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT