Afbeelding
Foto: Chris Smits

Toon Hermans Huis komt naar Bergen

Video Maatschappelijke discussie Podcast VIDEO

Het Toon Hermans Huis in Limburg is een stichting die zich sterk maakt voor hetmentaal ondersteunen van mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.

In Venlo is er een fysiek Toon Hermans Huis waar mensen naar toe kunnen gaan. Echt ervoor mensen uit de regio is de afstand vaker een probleem. Daarbij is er ook een aarzeling om die stap te zetten.

Daarom is de Stichting Toon Hermans Huis gestart met het vormen van teams van ambulante medewerkers in elke gemeente in Noord Limburg. De vrijwilligers komen op huisbezoek bij de mensen voor persoonlijke gesprekken en ondersteuning.

Inmiddels zijn in de meeste gemeenten al teams van start gegaan met het bezoeken van mensen met kanker. Zoals In Gennep, Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas. Nu is ook in de gemeente Bergen gestart met het vormen van een ambulant team.

Een team van begeleiders bestaat uit 6 tot 8 vrijwilligers met een plaatselijke coördinator. Voor Bergen is Maria Stroeken bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Inmiddels zijn ook de eerste vrijwilligers bereid gevonden zich hiervoor in te zetten. Maar Maria komt, samen met regio coördinator Teus van Leeuwen uit Gennep, graag in contact met meer geïnteresseerde vrijwilligers die na een gedegen opleiding als ambulante ondersteuner aan de slag willen gaan.

Wij schatten in dat ieder jaar zich enkele tientallen cliënten willen aanmelden. De ondersteuning is aanvullend op de medische zorg en gericht op het ondersteunen en begeleiden zodat ze op eigen kracht verder kunnen met hun leven. Tijdens en na kanker.


Belangrijk is dat de vrijwilliger een warme persoonlijkheid is met goede contactuele vaardigheden. Hij of zij kan goed luisteren en zich verplaatsen in de belevingswereld van de ander. Zonder hierbij te oordelen of te veroordelen. Affiniteit met mensen met kanker en hun omgeving is van belang, net als zelfstandig werken en kunnen samenwerken met collega’s.

Voordat je als ondersteuner aan de slag gaat volg je een interne opleiding Deze interne training door professionals bestaat uit 8 bijeenkomsten. De training is gericht op het ziekteproces bij kanker en op vaardigheden die handig zijn om een goed gesprek te kunnenvoeren. Verder is er individuele en teamgerichte coaching en intervisie door een arts. Decursus vraagt relatief veel tijd van de vrijwilligers. Deze training is verplicht voor elke vrijwilliger, maar is zeker ook waardevol voor de deelnemers.

Als de training is afgerond staat het team klaar om cliënten thuis te gaan bezoeken. Het aanmelden kan via een speciaal telefoonnummer en / of een mail 24 uur per dag. Nadere informatie hierover volgt in een later stadium.

De inschatting is dat elke vrijwilliger slechts enkele gesprekken per maand zal hebben. Bij de teams die al gestart zijn, blijkt dat aanmelden van cliënten aarzelend op gang is gekomen.

De organisatie hoopt dat door deze informatie mensen uit alle dorpen van onze gemeente Bergen enthousiast zijn geworden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maria Stroeken, tel. 06 55 89 73 98.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT