Afbeelding
Foto: Eigen
video & podcast

Het Besluit - Kermissen gemeente Gennep

Video Podcast Politiek VIDEO

Gennep | In ‘Het Besluit’ geeft wethouder Van Hulsteijn van de gemeente Gennep toelichting op het besluit van het college om een raadsinformatiebrief op te stellen over de status van de kermissen in de verschillende kernen van de gemeente. 
Copy raadsinformatiebrief 

Beste leden van de raad,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken rondom de kermissen in de kernen. 

De contracten met de kermisexploitanten liepen tot en met 2021. In 2022 zijn in Ven-Zelderheide, Ottersum en Milsbeek de kermissen op nagenoeg dezelfde manier georganiseerd. Weliswaar niet overal met dezelfde attracties als de jaren ervoor. In Heijen bleek vanuit de exploitanten geen animo meer te zijn. Om de toekomst van de kermissen in de kernen, die onder druk staat, te bespreken, hebben we in oktober 2022 een bijeenkomst belegd met de dorpsraden. Daarbij hebben we de oproep gedaan aan de dorpsraden om te inventariseren wat de wensen zijn in de kernen en hoe zij daar als dorpsraad in mee kunnen organiseren. We hebben daarbij aangegeven dat we als gemeente willen faciliteren en ondersteunen. Denk daarbij aan het verzorgen van stroom en andere zaken die we ter beschikking hebben (zoals hekwerken en verkeersborden). Daarnaast is aangegeven dat we per kern een subsidie beschikbaar stellen van €3.000. Deze subsidie moet ingezet worden voor de organisatie van de kermis, evenementen daaromheen of voor een alternatief evenement als een traditionele kermis niet haalbaar blijkt. Hieronder een overzicht van de stand van zaken per kern.

Ven-Zelderheide
De kermis in Ven-Zelderheide wordt volledig opgepakt en georganiseerd door de dorpsraad. Als gemeente zorgen we voor de stroom (zoals we indien gewenst doen bij alle evenementen)en verstrekken we een subsidie. De organisatie gaat voorspoedig. Er zijn vijf exploitantenbereid gevonden te komen en daaromheen worden weer verschillende evenementengeorganiseerd, op eenzelfde manier als vorige jaren.

Heijen
In Heijen wordt door de dorpsraad nog geïnventariseerd waar de wensen liggen en waar mogelijkheden liggen voor de organisatie van een kermis of alternatief. Onder andere een combinatie met Heisa behoort tot de opties.

Milsbeek
Vanuit Milsbeek zijn er al plannen en zijn er exploitanten vastgelegd om een kermis te organiseren op eenzelfde manier als voorgaande jaren. Ook worden er nog plannen gemaakt voor evenementen eromheen.

Ottersum
In Ottersum heeft de dorpsraad eind januari een bijeenkomst georganiseerd voorgeïnteresseerden om input op te halen en plaatselijke stichtingen aan te moedigen hun steentje bij te dragen aan de kermis. Hier waren ook twee exploitanten van de kermis bij aanwezig. Deze avond was erg positief. Er zijn nog zo’n vijf exploitanten die aangeven te willenkomen, maar daarbij wel zeggen dat om dit de komende jaren ook te kunnen blijven doen er evenementen omheen georganiseerd moeten worden om het aantrekkelijk te houden. Dit is opgepakt door een aantal inwoners en er ligt inmiddels een globaal plan voor het weekend. Dit omvat een programma voor jong en oud op het kermisterrein.

Gennep
De situatie voor de kermis in Gennep is onveranderd. Hier zijn jaarlijks nog voldoende exploitanten voor te vinden, om de kermis draaiende te houden. De organisatie pakken we als gemeente samen met een drietal exploitanten op. We blijven in contact met de dorpsraden en hebben aangegeven ze zeker in dit eerste jaar te ondersteunen waar mogelijk. Het initiatief ligt op dit moment bij de dorpsraden, of andere initiatiefnemers, om de handschoen op te pakken. Na de zomer zullen we u een nieuwe update geven over de kermissen die in het najaar plaatsvinden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT