Een impressie hoe de noodopvang eruit komt te zien
Een impressie hoe de noodopvang eruit komt te zien Foto: eigen

College vraagt steun gemeenteraad om asielopvang te realiseren

Algemeen Politiek Maatschappelijke discussie

Nieuw Bergen | Afgelopen dinsdag 4 oktober heeft het college besloten om de raad op 17 oktober te vragen om steun voor de realisatie van de crisisnoodopvang op het oude zwembadterrein aan de Flammert in Nieuw Bergen. Op maandag 19 september maakte het college al bekend een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor deze opvang van asielzoekers. In de aanloop naar de definitieve besluitvorming heeft het college gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden. Tijdens deze gesprekken zijn verschillende zorgen, vragen en opmerkingen gedeeld met het college.

Regie pakken
Het pakken van de regie in dit vraagstuk was een zeer belangrijke beweegreden van het college om het onderzoek naar een mogelijke crisisnoodopvang te starten. Door zelf actief in te zetten op een dergelijke opvang kan worden bijgestuurd door middel van het stellen van voorwaarden. Er wordt niet afgewacht tot er wellicht, door middel van spoedwetgeving, een verplichting wordt opgelegd aan het college.

Terugkoppeling gesprekken
In de week van 19 september hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomsten is gebleken dat er brede steun is om regie te pakken en verantwoordelijkheid te nemen als gemeente. Direct belanghebbenden begrijpen over het algemeen goed de reden waarom de gemeente regie wil pakken. Wel hebben zij zorgen en zien zij risico’s bij de locatie, waarbij ze van de gemeente willen weten op welke wijze deze tot een minimum beperkt worden. Deze zorgen en vragen hebben bijvoorbeeld te maken met de veiligheid van de kinderen en de verkeersveiligheid. Niet iedereen staat achter de komst van een crisisnoodopvang.

Besluitvorming
Op dinsdag 4 oktober heeft het college besloten om de raad op 17 oktober te vragen om steun voor de realisatie van de crisisnoodopvang op het oude zwembadterrein aan de Flammert in Nieuw Bergen. Op donderdag 13 oktober, 19:30 uur vindt er een extra commissievergadering plaats. Tijdens deze commissievergadering kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken. Wilt u inspreken tijdens de commissievergadering? Stuur dan vóór woensdag 12 oktober, 19.30 uur een e-mail naar griffie@bergen.nl. Op maandag 17 oktober wordt het voorstel van het college in de gemeenteraad besproken.

Nieuwsbrief
Blijft u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de crisisnoodopvang? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@bergen.nl 

Meer informatie?
Voor meer informatie over de eventuele crisisnoodopvang kijk op www.bergen.nl/crisisnoodopvang-asielzoekers  of bel naar (0485) 34 83 83.

Waarom een crisisopvang?
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft te weinig opvanglocaties. De asielzoekerscentra zitten vol. Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft daarom de opdracht om 225 asielzoekers op te vangen voor drie maanden. Aan de ene kant wil de gemeente haar steentje bijdragen in de opvang van asielzoekers en zo de asielzoekerscentra ontlasten. Aan de andere kant kan het zijn dat de gemeente een locatie krijgt opgelegd als de gemeente niet zelf een opvanglocatie realiseert. Gemeente bergen wacht dit liever niet af, maar behoudt graag zelf de regie.

Als vrijwilliger een steentje bijdragen
Mocht de crisisnoodopvang er inderdaad komen, dan zoekt de gemeente naar mensen die als vrijwilliger een handje willen helpen bij de opvang van asielzoekers. Inwoners die interesse hebben om hier hun steentje aan bij te dragen, kunnen zich nu al melden bij de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. Als de crisisnoodopvang er daadwerkelijk komt, dan neemt de gemeente contact op met u voor meer informatie.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT