Crisisopvang locatie Nieuw Bergen
Crisisopvang locatie Nieuw Bergen Foto: Bosland Adviesbureau

Crisisopvang asielzoekers: voorwaarden met disclaimer

Algemeen Maatschappelijke discussie

Nieuw Bergen | Na een uitgebreide discussie binnen de gemeenteraad heeft een kleine meerderheid van de raad haar steun aan het voorstel van het college van B&W gegeven, om voor maximaal zes maanden een crisisopvang voor 90 asielzoekers te realiseren op het terrein van het oude buitenbad, net buiten sportpark De Venhorst.

Geheel volgens verwachting hebben de coalitiepartijen zonder enige kritische noot ingestemd met de plannen. Met de kritiek van de insprekers (raads- en commissievergadering) is weinig tot niets gedaan. De inbreng van een van de buurtbewoners werd afgedaan door wethouder Splinter met de bewoording “de das als bijna spreekwoordelijke stok in bestuurlijke wielen” en “dat mevrouw goed de weg weet, in ieder geval is ze goed in staat de wet en teksten te reproduceren”. 

Terugsturen
Wethouder Buijsse zei in de commissievergadering nog “we richten ons op gezinnen” en “alleenstaande mannen is niet wat we willen, dat heb ik ook uitgesproken tegen het COA, als ze uiteindelijk er wel staan dan vrees ik dat we ze terug moeten sturen”. Tijdens de raadsvergadering bleef dezelfde wethouder een disclaimer gebruiken op dit thema: “Helaas hebben we dit niet in eigen hand”. Was de boodschap vorige week in de commissievergadering nog “we moeten dit hard naar het COA toe communiceren”, zo was de toon gisteren tijdens de raadsvergadering een stuk milder richting COA.

In de brief aan het COA staan de volgende ‘harde’ voorwaarden:
- De crisisnoodopvang wordt in eerste instantie voor drie maanden gerealiseerd. Indien noodzakelijk wordt geacht dat deze periode verlengd wordt, dan is het college bereid dit te doen voor een maximum van drie maanden. Na deze periode wordt de crisisnoodopvang op het genoemde terrein opgeheven.
- Op de crisisnoodopvang worden alleen gezinnen opgevangen.
- Er worden op de locatie maximaal 90 personen tijdelijk gehuisvest.
- Alle kosten die de gemeente maakt voor de realisatie en het geopend hebben van de crisisnoodopvang worden volledig door het Rijk/COA vergoed.


PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT