Hostellerie de Hamert
Hostellerie de Hamert Foto: Chris Smits

Raad van State stelt gemeente Bergen in het ongelijk, schadeclaim in de maak

Algemeen Maatschappelijke discussie Politiek

Den Haag | Op woensdag 1 februari heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak tussen Smitjesland Lent BV en de gemeente Bergen. De gemeente stond niet toe dat de voormalige Hostellerie De Hamert in Wellerlooi gebruikt zou worden om arbeidsmigranten te huisvesten. Voormalig eigenaar van het pand Smitjesland Lent BV betwistte dat en in nu dus in het gelijk gesteld. De gemeente dient de proceskosten alsmede het griffierecht te betalen en kan bovendien een forse schadeclaim verwachten van Smitjesland.

In een reactie geeft Jan Buurman van Smitjesland aan een flinke schadeclaim te gaan indienen. 

De eerste reactie van gemeente Bergen op de uitspraak luidt: “Gemeente Bergen heeft de uitspraak van de Raad van State ook pas vandaag gehoord. De gemeente onderzoekt op korte termijn welke gevolgen de uitspraak heeft. De gemeente gaat daarbij onder andere in overleg met een externe adviseur om te komen tot passende vervolgstappen.”

Ook de gemeenteraad wordt met deze uitspraak op haar vingers getikt.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.        verklaart het beroep van Smitjesland Lent B.V. gegrond;

II.       vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Bergen van 28 juli 2020 tot het vaststellen van het bestemmingsplan “Parapluherziening nachtverblijf binnen horeca en gemengd”;

III.      veroordeelt de raad van de gemeente Bergen tot de vergoeding van bij Smitjesland Lent B.V. in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 2.092,50, geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

IV.     gelast dat de raad van de gemeente Bergen aan Smitjesland Lent B.V. het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 354,00 vergoedt.

Welke consequenties de uitspraak heeft op ander procedures welke onder de ‘Parapluherziening’ zijn geweigerd en/of zijn tegengehouden zal nog moeten blijken.

Mocht het tot een schadeclaim komen, krijgt toenmalig oppositiepartij KERN met terugwerkende kracht alsnog gelijk, dat de Parapluherziening veel geld zou gaan kosten!

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT