Afbeelding
Foto: eigen

Ingezonden: Niek neemt ontslag als commissielid

Algemeen Ingezonden Maatschappelijke discussie

Met Marleen en haar man ben ik op gesprek geweest ten gemeentehuize. U weet dat ze een bekeuring kreeg toen ze haar auto even parkeerde met twee wielen op de “eigen” parkeerplaats van het Huiskamerproject Bèjén in Afferden om de kortste weg te kunnen nemen naar de voordeur van het pand met een zware mand boodschappen, die nodig waren voor het gezamenlijk diner. Marleen en haar man slapen de laatste dagen slecht omdat hun naast een boete van 319 euro een tweede boete is opgelegd voor hetzelfde feit en daarvoor een aanmaning ontving van maar liefst 475 euro, met de dreiging van een verhoging naar 913 euro.

Ondanks dat onze burgemeester in de Limburger verklaarde dat haar bij navraag was gebleken dat de bekeuring op een juiste wijze was uitgeschreven, bleek dus nu dat de bekeuring dubbel was uitgeschreven. Uit contact met het Centraal Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bleek dat dit nooit had gemogen en werd het advies verstrekt om de bedoelde bekeuring door de BOA in te laten trekken. Voor het geval dat dit niet mocht lukken werd de aanmaning geschorst en een mogelijkheid tot het maken van een tweede bezwaar verleend. Na mijn hulp bij het maken van het eerste bezwaar, heb ik een paar dagen geleden mijn assistentie verleend bij het tweede bezwaarschrift. Ik heb dit meteen aan de griffier van de gemeente gemeld en kreeg zowel na de eerste als de tweede keer schriftelijk gemeld dat de hulp aan de vrijwilligster niet was toegestaan omdat ik daarmee kort samengevat de belangen van de gemeente beschadigde in strijd met de eed die dat volgens de griffier verbood.

Omdat de affaire met name in Afferden veel kwaad bloed heeft gezet en de bewoners van Bèjén een handtekeningenactie op willen gaan zetten leek het me goed om te proberen om een en ander te sussen zonder veel heisa te sussen, mede omdat ik als oud politieman weet dat fouten maken menselijk is. Omdat de tip van het intrekken door de BOA kwam van Jusitie en Veiligheid vroeg in een mailtje een gesprekje of een telefoontje aan met de onze burgemeester, die Veiligheid en Handhaving in haar portefeuille heeft en bovendien in de pers had verklaard dat ze de juistheid van de bekeuring had gecontroleerd. Omdat ik geen reactie kreeg heb ik de griffier benaderd met het verzoek om een gesprek te regelen met de vrijwilligster en haar man. Dat werd toegezegd maar ik mocht daarbij niet aanwezig zijn om assistentie te verlenen, omdat ik commissielid Omgeving en Economie was. Omdat het de derde poging was in mijn korte carrière om mij de mond te snoeren was er voor mij maar een oplossing. Ik heb onmiddellijk ontslag genomen en we werd uiteindelijk toegelaten bij het gesprek gisterenmiddag. Dat gesprek was volledig zinloos.

Ik heb daarna twee uur op de fiets nodig gehad om af te koelen. De burgemeester was niet aanwezig. Wel de griffier en een juriste. Zij deelde ons mede dat de burgemeester geen enkele invloed kon uitoefenen op de onjuiste dubbele verwerking van het proces-verbaal. De betreffende BOA bleek voor haar onvindbaar, maar ook hij zou een uitgeschreven PV niet kunnen intrekken of aanpassen. Bovendien was de gemeenteraad eigenlijk aansprakelijk voor het gevoerde verbaliseringsbeleid, dat terecht met nadruk het parkeren op een invalideparkeerplaats veroordeelde. Feitelijk juist. Maar hier gaat het niet over een of andere hufter die bij gebrek aan een andere parkeerplaats geen rekening wenst te houden met de gehandicapte medemens. De andere parkeerplaatsen waren leeg omdat de Huiskamer nog gesloten was en de bedoeling van de vrijwilligster was juist om hulp te verlenen aan mensen die gebruik kunnen maken van die plek bij hun bezoek. Toevallig zag ik bij het inleveren van een energie aanvraag, de burgemeester voorbij komen toen ze een dag eerder het gebouw verliet. Ze zag me niet of ze wilde me niet zien. Jammer dat nu de BOA het kind van de rekening gaat worden omdat die haar verkeerd heeft voorgelicht. Ook jammer dat ze weigerde om mee te werken aan een oplossing buiten de schijnwerpers. Mijn ontslagaanvrage is het trieste resultaat, maar geeft me wel mijn vrijheid weer terug om inwoners te kunnen helpen en te kunnen schrijven wat ik wil.  Nu zit er dus niets anders op dan af te wachten hoe het OM gaat beslissen en ik verwacht dat we naar de rechtbank moeten om een en ander toe te lichten. Het zou fijn zijn als ik uw steun voor de vrijwilligster en daarmee voor alle vrijwilligers kon bewijzen door een groot aantal delers van dit bericht.  

Prettig weekend. 

Niek van den Hurk

!