Schutterij Prins Hendrik ontvangt de zegen van pastoor Blom
Schutterij Prins Hendrik ontvangt de zegen van pastoor Blom Foto: Frans Thonen

Zegen voor schutterij Prins Hendrik

Algemeen Kunst & cultuur

Afferden | Afgelopen weekend werd er in Afferden kermis gevierd en de parochie sprong daarop in door zondag 25 september een speciale kermismis met muzikale medewerking van gemengde zangvereniging Laetitia te houden. Ook aanwezig was schutterij Prins Hendrik, die met de nieuwe koning Jesse Custers en vogelkoning Nico Kleintjens, de zegen mocht ontvangen. (Door Frans Thonen)

Op deze dag stond pastoor Blom tevens stil bij de twee patroonheiligen Cosmas en Damianus. Zijn wens is dat deze viering uitgroeit tot een jaarlijkse mis voor alle Offerse verenigingen. Tegelijkertijd werd er dus stilgestaan bij de viering van de patroonheiligen van de kerk, Cosmas en Damianus. Volgens overlevering zouden zij Syrische tweelingbroers zijn, die als geneesheren kosteloos hun helende diensten aanboden. Hun levenswijze was voor velen een inspiratiebron om zich te bekeren tot het christendom. Tijdens de christenvervolging in het Romeinse Rijk behoorden zij tot de eerste slachtoffers toen zij in 303 na Christus werden onthoofd.

In combinatie met het kermisfeest en de levenswijze van Cosmas en Damianus wees pastoor Blom de kerkbezoekers op het belang van saamhorigheid en oog hebben voor elkaar. Hoe belangrijk het is dat mensen contact hebben en houden met elkaar en oog hebben voor eenzaamheid onder de mensen. Het verenigingsleven vervult hierin volgens de pastoor een belangrijke sleutelrol omdat mensen elkaar daar ontmoeten en samen zijn. Net zoals op een kermis. Blom had daarom tijdens deze kermismis en viering van de patroonheiligen schutterij Prins Hendrik uitgenodigd. Niet alleen om de nieuwe koning en vogelkoning van de schutterij te feliciteren en de schutterij te zegenen maar ook als opstapje om deze mis volgend jaar te laten uitgroeien tot een viering waar alle Offerse verenigingen bij elkaar komen. In aansluiting op deze wens werd de Heilige Mis afgesloten met een gezamenlijke kop koffie en een plakje cake met de intentie om dit koffiemoment iedere maand een keer te herhalen.