Binnenkort werkzaamheden aan De Band in Well
Binnenkort werkzaamheden aan De Band in Well Foto: Maaskracht

Start impuls groenonderhoud De Band in Well

Algemeen Hoog water - LOB - Dijken Natuur

Well | In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemerscombinatie Maaskracht tot medio maart groenonderhoud in natuurgebied De Band in Well, gemeente Bergen.

Werkzaamheden
De medewerkers snoeien de haag aan het asfaltpad, verwijderen begroeiing rond de afrastering bij dat pad, knotten wilgen, verwijderen dichtbegroeid struikgewas op percelen rond de hoogwatergeulen maaien die percelen vervolgens. De werkzaamheden stoppen medio maart om de vogels in het gebied tijdens het broedseizoen niet te storen. Voorafgaand aan de werkzaamheden inventariseren ecologen het gebied.

De Band in Well is een dertig hectare groot natuurgebied dat – op het fietspad na – eigendom is van Rijkswaterstaat. Voor het gebied wordt nu structureel onderhoud georganiseerd en daarvoor is een ecologisch beheerplan in de maak.

Uitvoerders
Rijkswaterstaat heeft voor het onderhoud in de uiterwaarden van de Maas aannemerscombinatie Maaskracht als samenwerkingspartner. Vanuit hen zijn Van Wijlen en aannemersbedrijf Smits aan het werk in het gebied. Roodbeen Groenvoorzieningen uit Well werkt als onderaannemer met hen samen.

Rijkswaterstaat werkt samen voor natuurlijke en veilige uiterwaarden
Het onderhoud maakt onderdeel uit van het zogenoemde uiterwaardenbeheer van Rijkswaterstaat waarmee zij samen met anderen zorgt voor natuurlijke en veilige uiterwaarden.

Uiterwaarden zijn de gronden tussen rivier en dijk. Ze zijn bij hoogwater nodig om het rivierwater af te voeren en het rivierengebied veilig te houden. Ook vormen ze leefgebied voor planten en dieren. In ons dichtbevolkte land is uiterwaardenbeheer belangrijk. De grond langs een rivier verandert voortdurend door het aan- en wegspoelen van zand en door de natuurlijke aangroei van planten en bomen.

Daarom neemt Rijkswaterstaat, samen met anderen, maatregelen als dat nodig is voor de hoogwaterveiligheid of de natuur. Werk dat nooit klaar is. Zo zetten alle betrokkenen zich in voor optimale hoogwaterveiligheid en bescherming van leefgebied in de uiterwaarden.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT