Cora Leek
Cora Leek Foto: Cora Leek

Column: Waar zijn ze gebleven?

Column Column

Ja, eindelijk weer met vakantie! Valt dat even tegen. Je wordt geconfronteerd met een staking van bagageafhandelaars en een tekort aan beveiligers.
Dikke pech als je wacht op een niet dringende operatie. Het ziekteverzuim in de zorg komt bovenop het al bestaande tekort aan verplegend personeel.
Als de juf op school ziek wordt, jammer dan. Vervanging is een groot probleem. Wil je je producten op het land snel oogsten, dan moet je op zoek naar fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten.
Is je cv-ketel aan vervanging toe? Helaas, voorlopig is er geen installateur beschikbaar.
Lekker uit eten? Het horecapersoneel dat in de coronapandemie ontslagen werd, laat zich moeilijk vervangen.
Waar zijn ze gebleven?
Wordt nu pijnlijk duidelijk dat de lonen in veel sectoren te laag waren, of is er meer aan de hand?

De explosieve groei van het aantal zzp-ers geeft te denken. Die eenpitters willen zelf hun dienstrooster bepalen. Ze zoeken afwisseling en kansen om zich te ontplooien. Daarvoor willen ze best een stapje harder lopen. Misschien vallen hun verdiensten over een tijdje tegen. Werkgevers doen er goed aan zich juist nu achter de oren te krabben om hen in de toekomst weer aan zich te binden.

Cora Leek

!